Seltsi eesmärk on arendada Põltsamaa kunsti- ja kultuurielu; aidata kaasa inimeste loomingulisele ja vaimsele täiustamisele, korraldades muu hulgas loenguid, laagreid ja kunstiüritusi ning pakkudes tööruume ja koolitust. Läbi näitusetegevuse arendada inimeste ilumeelt  ja kunstiteadlikust.

Põhikiri

Põhikirja vaata siit (.pdf)

Liikmed

* allajoonitud on asutajaliikmed

 1. Allikhein Salme
 2. Ansip Eve
 3. Gretško Aime
 4. Hakkaja Ethel
 5. Kadastik Pille
 6. Kaju Maire
 7. Kaljund Siiri
 8. Koitla Katrin
 9. Kuusk Ines
 10. Kõrv Siiri
 11. Levit Kaie
 12. Lugus Kaupo
 13. Luht Maie
 14. Rõuk Marian
 15. Samberk Eve
 16. Sari Erika
 17. Soodla Marje
 18. Valdmann Väino
 19. Tiks Lili – toetajaliige
 20. Tralla Mare – auliige
 21. Nurk Kaire – auliige
 22. Väljaots Viive – auliige